Základní informace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Provozní doba

Školní jídelna je v provozu denně od 6:30 do 14:00 hodin (pokud je vyučování).

  • Telefon: 315 694 008
  • Telefon sloužící k odhlašování obědů: 739 860 516

2. Přihlášky a odhlášky stravy

Přihlásit a odhlásit stravu je nutno vždy 24 hodin předem, nejpozději v týž den
do 7:00 hod.

Telefon: 315 694 008 kuchařka/vedoucí škol. jídelny
Telefon pro SMS zprávy: 739 860 516

V první den nemoci je možnost odběru oběda do vlastních nádob od 11:30 do 12:30
hodin.

Pokud má dítě nahlášenu celodenní stravu a odchází po obědě, bude odpolední svačina nahrazena cereální tyčinkou.
Změnu je třeba nahlásit do 8:00 hod. téhož dne.

                                                                       Věra Podráská, vedoucí škol. jídelny