Denní režim

Třída Motýlků

 • 6.30 - 8.00  hod       příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
                                   pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity
 • 8.00 - 8.20   hod      pohybové aktivity, ranní kruh
 • 8.20 - 8.50   hod      osobní hygiena, dopolední svačina
 • 8.50 - 9.20   hod     volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
 • 9.20 - 11.20 hod      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku
                                  (příp. náhradní činnost)
 • 11.20 - 12.00 hod    oběd a osobní hygiena dětí
 • 12.00 - 14.00 hod    četba před odpoledním odpočinkem, spánek
                                   a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
 • 14.00 - 14.30 hod    odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14.30 - 16.30 hod    volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky
                                   zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové
                                   aktivity dětí (v případě pěkného počasí probíhají
                                   činnosti na zahradě mateřské školy)

Třída Sluníček
 

 • 6.30 - 8.00  hod       příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
                                   pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity
 • 8:00 - 8.20  hod       činnosti zaměřené na přípravu do školy
 • 8.20 - 8.50   hod      pohybové aktivity, ranní kruh
 • 8.50 - 9.20   hod      osobní hygiena, dopolední svačina
 • 9.20 - 9.50   hod     volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
 • 9.50 - 11.50 hod      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku
                                  (příp. náhradní činnost)
 • 11.50 - 12.15 hod    oběd a osobní hygiena dětí
 • 12.15 - 14.00 hod    četba před odpoledním odpočinkem,
                                   odpočinek, klidové činnosti
 • 14.00 - 14.30 hod    odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14.30 - 16.30 hod    volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky
                                   zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové
                                   aktivity dětí (v případě pěkného počasí probíhají
                                   činnosti na zahradě mateřské školy)