O škole

Historie školy v Nebuželích

Současná školní budova byla vystavěna roku 1883 na místě, kde dříve stávala stará škola z roku 1788. Projekty stavby vypracovali a vedením prací byli pověřeni stavitelé Jan Nedonos a Josef Neuman ze Mšena.
Prvním ředitelem školy byl Josef Š. Kalita. Byl to vskutku muž vynikající ve všech oborech, který velice pozvedl duševní úroveň celého žactva. Vedle svého náročného zaměstnání se zajímal také o hudbu, malování, včelařství, ovládal několik jazyk, hodně překládal z francouzštiny a hovořil i japonsky. V Nebuželích vysázel velký sad, kde vyučoval děti přírodovědě. Často s nimi navštěvoval kokořínské skály s hlubokými lesy a rybníky. Na výstavách v Praze a v Paříži vystavoval různobarevné šátečky z hedvábí získaného ze zámotků bourců morušových, které sám pěstoval. Na odpočinek odešel v roce 1909.

Vyučování probíhalo nepřetržitě od založení školy až do 2. světové války, kdy byla nejprve jedna učebna zabrána z příkazu hejtmana pro děti německých uprchlíků. Vyučování zde pro ně začalo v polovině ledna 1940. V roce 1945 pak Němci zabrali školu celou, když se v ní ubytovali němečtí vojáci a uprchlíci. Protože se naše děti neměly kde učit, uvolnil jim pan Novák, truhlář, jednu místnost, kde skladoval rakve. Vyučovalo se zde po tři týdny. Pro naše děti začala škola opět sloužit s koncem války.

V současné době funguje základní škola v Nebuželích jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Na počátku roku 2003 došlo ke spojení základní a mateřské školy v jeden právní subjekt. V roce 2013 jsme tedy slavili tři významná výročí: 130. let založení ZŠ, 10. výročí vzniku právní subjektivity a 40. výročí založení mateřské školy, které se datuje k 15. lednu 1973. Od tohoto data také mohou školáci navštěvovat