Platby stravného

Úhrada stravného

Stravné se platí hotově nejpozději do 20. dne v měsíci
u vedoucí jídelny p. Podráské v budově MŠ:

 ve středu od 7.00 hod. do 8.00 hod.
             a od 15.00 hod do 16.00 hod.

a nebo bezhotovostně převodem na účet číslo 194037089/0300 do 15. v měsíci.
Do zprávy pro příjemce zadejte: stravné a jméno dítěte.

Stravné se platí vždy předem, odhlášené obědy se odpočítávají zpětně.

Ceny stravného

MŠ - děti do 6 let
2x svačina + oběd  => 43 Kč
1x svačina + oběd  => 34 Kč

MŠ - děti od 6 let (platí pouze pro děti s odkladem šk.docházky)
2x svačina + oběd => 48 Kč                
1x svačina + oběd => 39 Kč

ZŠ - děti 6 - 10 let
1x oběd => 28 Kč

ZŠ - děti 10 let a více
1x oběd => 29 Kč

Do skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.