Provoz MŠ

celodenní provoz

pondělí - pátek
 6.30 - 16.30 hodin

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin.
         
Děti odcházejí z MŠ:

* po obědě ve 12.15 - 12.30 hodin
* po spaní ve 14.30 - 16.30 hodin.

Pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou
od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je rodičům
nebo zástupcům předají.

Je nutné, aby si rodiče své děti vyzvedávali včas.