Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti 

Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace, okres Mělník jako provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu: https://www.skolanebuzely.cz/

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 

Stav souladu je částečně v souladu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.2.2023. Prohlášení bylo revidováno dne: 28.2.2023  

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Edefi s. r. o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Kontakt na provozovatele a správce obsahu: 

Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti, které jsou: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazení těchto stránek můžete zaslat na: 

Korespondenční adresa organizace: 

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace, okres Mělník
  • Adresa, včetně PSČ: Nebužely 47, 277 34 Nebužely
  • ID datové schránky: cpwmfm9
  • E-mail: skolanebuzely@seznam.cz
  • E-podatelna: skolanebuzely@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

  • Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu 
  • náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
  • E-mail: pristupnost@mvcr.cz 

Prohlášení provozovatele technického řešení 

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace
Nebužely 47, 277 34 Nebužely. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. Internetové stránky využívají CMS - Content Managemt Software.

Provozovatel systému, společnost Edefi s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v systému, který spravuje jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám. 

Kontakt na provozovatele technického řešení: 

EDEFI s.r.o.
Chebská 394/44, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
C 41222 vedená u Krajského soudu v Plzni

+420 704 971 621
konzultace@edefi.cz