logotyp

Aktuality

Informace

Od pondělí 12.4.2021
je mateřská škola otevřena
pouze pro děti předškolního věku.Zápis do MŠ


Termín zápisu pro školní rok 2021/2022 je po dohodě
se zřizovatelem stanoven na 2.5.-16.5.2021.
Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí, preferován elektronicky.

Postup je následující:

1) Zákonní zástupci si stáhnou potřebné formuláře (soubory pod zprávou)

Prosíme zákonné zástupce, aby úplně vyplnili: Žádost o přijetí dítěte, Přihlášku dítěte k zápisu, a doložili  prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

 

2) Zákonní zástupci podají dokumenty jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou – adresa DS ZŠ Nebužely: cpwmfm9
  • e-mailem: skolanebuzely@seznam.cz – pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba žádost přijít do 5 dnů od podání podepsat do školy – nutno se nahlásit telefonicky předem
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobní podání zákonným zástupcem – nutno se nahlásit telefonicky předem
  • kontaktní telefon 733 605 356 Mgr. Ing. L. Zárybnická

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno i v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Registrační číslo Vašeho dítěte Vám bude zasláno na Vámi uvedený e-mail v přihlášce.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.


Soubory ke stažení:

 

                                                                          
                                                                                       
                   Aktuální i
nformace ohledně čerpání ošetřovného
                             najdete na webových stránkách
 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.


                       Díky novému formuláři nepotřebujete od školy 
                     potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte  
                   prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

                                  

       Stále dáváme na naše stránky úkoly nejen pro předškoláky.
           Najdete je v levém sloupečku - Pro rodiče - úkoly pro 
      předškoláky. Budeme rády, pokud nám splněné úkoly zašlete
                         na email msnebuzely@seznam.cz.


                Zde nabízíme odkazy na stránky, kde je možné čerpat                              nápady na tvoření a procvičování s dětmi:
                                          www.predskolaci.cz
                                      www.sikovny-cvrcek.cz
                                        http://krokotak.com/
 
                           zábavná videa pro předškoláky čt edu:  
                                             https://t.ly/z5va


                                            Sběr starého papíru
                      V současné době sbíráme pouze tříděné noviny,
                          časopisy, letáky a knihy bez pevné vazby.

                                                                                        
              

                                             


                                Úplata za předškolní vzdělávání
                                      je od 1.9.2020 stanovena
                                           na 500,- Kč/měsíc.                      Od 1.9.2020 dochází ke zvýšení ceny stravného.
                  Více informací naleznete v informacích školní jídelny.
                                                 Oznámení

                                       Až do odvolání je zrušen
                                          sběr elektroodpadu.
                                     Sběr baterií stále probíhá. Podmínky provozu mateřské školy od září 2020


1. Docházky se účastní pouze zdravé dítě bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …).
V případě nevyhovujícího zdravotního stavu si dítě na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.


2. Na cestu do školky se vztahují obecná pravidla.

3. Při předávání a vyzvedávání dítěte rodič nevstupuje do budovy MŠ, dítě si převezme (předá) pedagogický pracovník u vchodových dveří. Nově nastupujícím dětem je po dobu adaptace umožněn vstup do 1. šatny v doprovodu jedné osoby. Vstupuje se jednotlivě po použití desinfekce na ruce.

5. Po příchodu do školky si děti umyjí ruce.

6. V prostorách školky děti ani pedagogové nosit roušku nemusí, ale je třeba, aby každé dítě mělo čistou roušku uloženou v sáčku v šatně ve své přihrádce.

7. Ve školce větráme každou hodinu po dobu minimálně 5 minut.

8. Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky.

9. Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

10. Školní stravování je možné v běžné formě.

11. Bude probíhat důkladné čištění všech místností, dezinfekce povrchů.

12. Při podezření na možné příznaky COVID -19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce kvůli okamžitému vyzvednutí dítěte.

 

Informace o projektu "Šablony"


Upozornění - sběr druhotných surovin

1. Prosíme sbírat pouze víčka od pet lahví, nikoliv
uzávěry od šamponů apod..
2. Do hliníku nepatří platíčka od léků.
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
SMS ZPRÁVAMI

Nově můžete odhlašovat děti SMS zprávami,
které je možné zasílat na tel. číslo 739 860 516
a to do 7.00 hodin ráno na odhlašovaný den
a kdykoli během dne na každý další den.
Prosíme vždy uvádět datum nepřítomnosti.


 

NÁSTĚNKA

Ovoce do škol
Mléko do škol
Pro školy
Škola a školka Nebužely
ZŠ Nebužely
MŠ Nebužely
Školní družina
Školní jídelna
Fotogalerie

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign