logotyp


Co má umět předškolák ?


Pohyb:
- házet a chytat míč, běhat a skákat
- obléknout se
- uklidit své hračky
- správně stolovat
- používat kapesník
- používat toaletu

Samostatnost:
- umí být občas bez rodičů
- dovede říct, co si myslí, s čím souhlasí a nesouhlasí
- dodržuje dohodnutá pravidla

Jazyk a řeč:
- umí správně vyslovovat hlásky, rozumí většině slov
- dovede správně vyprávět a povídat si
- napíše své jméno hůlkovým písmem

Manipulace:
- umí pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat a malovat
- dovede správně držet tužku
- zná základní geometrické tvary
- ví, kde je vpravo a vlevo

Vnímání:
- umí rozeznat barvy, velikosti a tvary věcí
- dovede slabikovat
- zná základní dopravní značky
- dovede správně zareagovat na zvukové a světelné signály

Myšlení:
- umí počítat na prstech
- srovná předměty podle počtu, tvaru a velikosti
- dovede se orientovat
- umí řešit jednoduché hádanky a příklady

Paměť:
- zapamatuje si, co viděl a slyšel a dokáže o tom vyprávět
- pamatuje si říkadla a písničky
- dokáže se soustředit na úkoly a dokončit je

Pravidla:
- umí pozdravit, poděkovat a omluvit se
- dokáže se dohodnout s kamarádem a podělit se o hračky
- pomáhá mladším dětem

Tvořivost:
- zná pohádky, písničky a říkadla
- účastní se různých akcí a dovede říct, co ho zaujalo
- dokáže si hrát na školu, na rodinu, na cestování

Znalosti:
- orientuje se ve svém okolí a ví, jak se má chovat
- pozná řadu věcí, osob, rostlin a zvířat
- ví hodně o svém městě i zemi, naší planetě a vesmíru
NÁSTĚNKA

Ovoce do škol
Mléko do škol
Pro školy
Škola a školka Nebužely
ZŠ Nebužely
MŠ Nebužely
Školní družina
Školní jídelna
Fotogalerie

Created by © 2019 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign