logotyp

Aktuality

                                      

                           Od 1.9.2020 dochází ke zvýšení ceny stravného.
                      Více informací naleznete v informacích školní jídelny.                                                     Oznámení

                                          Až do odvolání je zrušen
                                             sběr elektroodpadu.
                                         Sběr baterií stále probíhá.


Informace ředitelky školy

ZŠ bude otevřena od pondělí 25.5.2020.

Do pondělí 18.5. je třeba odevzdat dotazník zjišťující zájem o docházku do školních skupin od pondělí 25.5.2020. Dotazník můžete zaslat e-mailem na adresu skolanebuzely@seznam.cz, vhodit do poštovní schránky na budově základní školy nebo zaslat poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace, Nebužely 47, 277 34 Nebužely.

Před nástupem do školy je třeba podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte (kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (věk nad 65 let, chronické onemocnění plic, srdce, vysoký tlak, těžká obezita, diabetes, onemocnění ledvin, jater, porucha imunitního systému).

V den nástupu do školy je třeba mít s sebou: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 2 roušky + sáček na roušky, učební pomůcky (sešity, učebnice, psací potřeby), přezůvky-pokud dítě nemá v šatně.


V Nebuželích dne 6.5.2020
Mgr. Ing. Lenka Zárybnická


V příloze naleznete celou metodiku Ministerstva školství, čestné prohlášení, dotazník a příkaz ředitelky školy k ochraně zdraví a provozu ZŠ Nebužely v období do konce šk. roku 2019/2020.
Závěrečné hodnocení žáka 2019/2020 - „vysvědčení“

 

Vážení žáci a rodiče,
závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

         V Nebuželích dne 6.5.2020
         Mgr. Ing. Lenka Zárybnická


Zápis žáků do 1.
ročníku pro školní rok 2020/2021
ve čtvrtek
16. dubna 2020 v budově školy
je ZRUŠEN.

Podle aktuálního prohlášení MŠMT:
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
budou zápisy do 1. třídy probíhat elektronickou formou.

Termín zápisu: 1. 4. (středa) - 30. 4. (čtvrtek) 2020

Postup je následující:

1) Zákonní zástupci si stáhnou potřebné formuláře zde (soubory pod zprávou)

Prosíme zákonné zástupce, aby úplně vyplnili: Žádost o přijetí, Zápisní list, Souhlas se zpracováním osobních údajů případně Žádost o odklad školní docházky.

2) Zákonní zástupci podají žádost o přijetí jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou – adresa DS ZŠ Nebužely: cpwmfm9
  • e-mailem: skolanebuzely@seznam.cz – pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba žádost přijít do 5 dnů od podání podepsat do školy – nutno se nahlásit telefonicky předem
  • osobní podání zákonným zástupcem – nutno se nahlásit telefonicky předem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 
  • kontaktní telefon 733 605 356 Mgr. Ing. L. Zárybnická

Další informace budou předány po ukončení zápisu.Vážení rodiče,

Bezpečnostní rada České republiky od středy 11. března 2020
až do odvolání uzavírá všechny základní, střední, vyšší odborné
a vysoké školy.
Pokud budete potřebovat, škola Vám vystaví
potvrzení o uzavření školy.
Tiskopis ,, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“
je možno si vyzvednout po telefonické dohodě na telefonním čísle 733 605 356.
O datu otevření školy vás budeme informovat.
 
          V Nebuželích 10. března 2020                       
Mgr. Ing. Lenka Zárybnická, ředitelka školy 

        


Informace k prevenci před koronavirem

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021


Plavecký výcvik

Od středy 26.2.2020 budeme jezdit
každou středu
na plavecký výcvik do bazénu na Mělník.
Termíny: 26.2., 11.3., 18.3., 25.3.,1.4.,8.4.,15.4.,
22.4., 29.4. a 6.5.2020.
Odjezd autobusu je již v 7.45 hod!

Informace o projektu "Šablony"Upozornění - sběr druhotných surovin

1. Prosíme sbírat pouze víčka od pet lahví, nikoliv
uzávěry od šamponů apod..
2. Do hliníku nepatří platíčka od léků.
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
SMS ZPRÁVAMI

Nově můžete odhlašovat děti SMS zprávami,
které je možné zasílat na tel. číslo 739 860 516
a to do 7.00 hodin ráno na odhlašovaný den
a kdykoli během dne na každý další den.
Prosíme vždy uvádět datum nepřítomnosti.
NÁSTĚNKA

Ovoce do škol
Mléko do škol
Pro školy
Škola a školka Nebužely
ZŠ Nebužely
MŠ Nebužely
Školní družina
Školní jídelna
Fotogalerie

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign