logotyp

Aktuality

                                Úplata za předškolní vzdělávání
                                     je od 1.9.2020 stanovena
                                           na 500,- Kč/měsíc.


                      Od 1.9.2020 dochází ke zvýšení ceny stravného.
                  Více informací naleznete v informacích školní jídelny.

                                                 Oznámeni

                                       Až do odvolání je zrušen
                                          sběr elektroodpadu.
                                     Sběr baterií stále probíhá.                                     Rozhodnutí o přijetí do MŠ
 
                        je možné si vyzvednout v mateřské škole
                                            do 30.6.2020.Vážení rodiče,
zde uvádíme podmínky provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 dle metodiky Ministerstva školství.


1. Docházka dětí do školky je dobrovolná. Docházky se účastní pouze zdravé dítě bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …). V případě nevyhovujícího zdravotního stavu si dítě na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.

2. Na cestu do školky se vztahují obecná pravidla (nošení roušky a odstup 2 metry).

3. Přihlášené děti přicházejí dle předem stanoveného harmonogramu (čas příchodu rodiče upřesní v závazné přihlášce).

4. Při předávání a vyzvedávání dítěte (rouška a odstup 2 metry) rodič nevstupuje do budovy MŠ, dítě si převezme (předá) pedagogický pracovník u vchodových dveří.

5. Po příchodu do školky si děti umyjí ruce.

6. V prostorách školky děti ani pedagogové nosit roušku nemusí, ale je třeba, aby každé dítě mělo čistou roušku uloženou v sáčku v šatně ve své přihrádce.

7. Ve školce větráme každou hodinu po dobu minimálně 5 minut.

8. Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky.

9. Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

10. Školní stravování je možné v běžné formě.

11. Bude probíhat důkladné čištění všech místností, dezinfekce povrchů.

12. Pro pobyt venku je využíván pouze areál školky.

13. Při podezření na možné příznaky COVID -19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce kvůli okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je třeba umístit do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 
MŠ bude otevřena od pondělí 25.5.2020.

Do pátku 15.5. je třeba odevzdat závaznou přihlášku k docházce dítěte do MŠ. Přihlášku můžete zaslat e-mailem na adresu skolanebuzely@seznam.cz, vhodit do poštovní schránky na budově základní školy nebo zaslat poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace, Nebužely 47, 277 34 Nebužely.

Před nástupem do školky je třeba podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte (kašel, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (věk nad 65 let, chronické onemocnění plic, srdce, vysoký tlak, těžká obezita, diabetes, onemocnění ledvin, jater, porucha imunitního systému).

 

V příloze naleznete celou metodiku Ministerstva školství, čestné prohlášení a závaznou přihlášku.
Zápis do MŠ


T
ermín zápisu pro školní rok 2020/2021 je po dohodě se zřizovatelem stanoven
na 2.5.
-16.5.2020.
Vzhledem
k nouzovému stavu bude zápis bez přítomnosti dětí, preferován elektronicky.


Postup je následující:

1) Zákonní zástupci si stáhnou potřebné formuláře zde (soubory pod zprávou)

Prosíme zákonné zástupce, aby úplně vyplnili: Žádost o přijetí dítěte, Přihlášku dítěte k zápisu, Čestné prohlášení k očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) a doložili prostou kopii očkovacího průkazu a prostou kopii rodného listu.

2) Zákonní zástupci podají dokumenty jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou – adresa DS ZŠ Nebužely: cpwmfm9
  • e-mailem: skolanebuzely@seznam.cz – pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba žádost přijít do 5 dnů od podání podepsat do školy – nutno se nahlásit telefonicky předem
  • osobní podání zákonným zástupcem – nutno se nahlásit telefonicky předem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 
  • kontaktní telefon 733 605 356 Mgr. Ing. L. Zárybnická

Další informace budou předány po ukončení zápisu.
Vážení rodiče, milé děti,


 v levém sloupci jsme udělali novou záložku "pro rodiče",
kde budeme vkládat úkoly pro předškoláky.

Úkoly jsou dobrovolné, ale rády bychom, aby je předškoláci postupně dělali.
Můžete nám je posílat na adresu: msnebuzely@seznam.cz.
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021
ve čtvrtek
16. dubna 2020 vbudově školy
je ZRUŠEN..

Podle aktuálního prohlášení MŠMT:
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
budou zápisy do 1. třídy probíhat elektronickou formou.
(více v aktualitách ZŠ)Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že se souhlasem zřizovatele
je s ohledem na aktuální situaci
Mateřská škola v Nebuželích
od pátku 13.3.2020 až do odvolání
UZAVŘENA.
 O aktuální situaci Vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

Tiskopis ,, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“
je možno si vyzvednout po telefonické dohodě na telefonním čísle 733 605 356.


V Nebuželích dne 11.3.2020
Mgr. Ing. Lenka Zárybnická, ředitelka školy

Plavecký výcvik - třída Sluníček

Od středy 26.2.2020 budeme jezdit
každou středu
na plavecký výcvik do bazénu na Mělník.
Termíny: 26.2., 11.3., 18.3., 25.3.,1.4.,8.4.,15.4.,
22.4., 29.4. a 6.5.2020.
Odjezd autobusu je již v 7.45 hodin!


Informace o projektu "Šablony"


Upozornění - sběr druhotných surovin

1. Prosíme sbírat pouze víčka od pet lahví, nikoliv
uzávěry od šamponů apod..
2. Do hliníku nepatří platíčka od léků.
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
SMS ZPRÁVAMI

Nově můžete odhlašovat děti SMS zprávami,
které je možné zasílat na tel. číslo 739 860 516
a to do 7.00 hodin ráno na odhlašovaný den
a kdykoli během dne na každý další den.
Prosíme vždy uvádět datum nepřítomnosti.


 

NÁSTĚNKA

Ovoce do škol
Mléko do škol
Pro školy
Škola a školka Nebužely
ZŠ Nebužely
MŠ Nebužely
Školní družina
Školní jídelna
Fotogalerie

Created by © 2019 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign